Grasshopper

Grasshopper at main pond, Unexpected Wildlife Refuge photo
Grasshopper
Grasshopper among wool grass, Unexpected Wildlife Refuge photo
Grasshopper