Dark-eyed junco (Junco hyemalis)

Synonym: slate-colored junco


Dark-eyed junco (Dec 2016)
Dark-eyed junco (Dec 2016)

Dark-eyed junco in the snow (Feb 2019)
Dark-eyed junco in the snow (Feb 2019)

Dark-eyed junco in tree (Feb 2019)
Dark-eyed junco in tree (Feb 2019)