Eastern white pine (Pinus strobus)


Eastern white pine new growth (Apr 2019)
Eastern white pine new growth (Apr 2019)

Eastern white pine new growth (Apr 2019)
Eastern white pine new growth (Apr 2019)