Perforate St John's-wort (Hypericum perforatum)

Synonyms: common Saint John's wort, St John's wort


Perforate St John's-wort near cabin (Jun 2019)
Perforate St John's-wort near cabin (Jun 2019)

Perforate St John's-wort near cabin (Jun 2019)
Perforate St John's-wort near cabin (Jun 2019)